Our People

Board of Management
Chairman:  Siddhanta Das
Vice Chairman: Dr. S. C. Gairola
Central Editorial Board
President: Dr. S. C. Gairola
Chief Editor: Dr. Savita
Editor: S. D. Sharma
Asstt. Editor: Dr. R. Thanga Pandian
Members: Dr. Shashi Kumar, Dr. V. B. Mathur, Dr. Mohd. Yousuf and Dr. A. K. Sharma
Editorial Advisory Board
Dr. P. K. Ramachandran Nair Prof. (Dr.) Christoph Kleinn
Dr. K. R. Dhiman Dr. Senthil Kumar
Dr. Jitendra Kumar Dr. Sadhna Tripathi
Board Members
Alok Saxena
Andamans
P. K. Sarangi
Andhra Pradesh
Omkar Singh
Arunachal Pradesh
Bikas Brahma
Assam
D. K. Shukla
Bihar
Santosh Kumar
Chandigarh
R. K. Tamta 
Chhattisgarh
Yogesh
Dadra & Nagarhaveli
A. K. Shukla
Delhi
Ajai Saxena 
Goa
Kuldeep Goel
Gujarat
P. P. Bhojvaid
Haryana
G. S. Goraya
Himachal Pradesh
Ravi Kumar Kesar
Jammu & Kashmir
Sanjay Kumar
Jharkhand
K. S. Sugara
Karnataka
H. Nagesh Prabhu
Kerala
Shree Bhagwan
Maharashtra
Animesh Shukla
Madhya Pradesh
P. N. Prasad
Manipur
C. P. Marak
Meghalaya
R. L. Thanga
Mizoram
I. Panger Jamir
Nagaland
Subash Chandra Mishra
Orissa
Jitendra Sharma
Punjab
Anil Kumar Goel 
Rajasthan
Arvind Kumar
Sikkim
H. Basvaraju
Tamil Nadu
A. K. Gupta
Tripura
Rajinder Kumar Mahajan
Uttarakhand
Rupak De
Uttar Pradesh
Narendra Kumar Pandey
West Bengal
P.K. Jha
Telangana